The Hope Center has made the

difference between success and

​failure, understanding and

​confusion, hope and despair,

for our family.

"

"

wiatraczek Dzieci
Dziecko u psychologa
Artykuły
& Aktualności

Usługi

Kiedy nasza złość krzywdzi dziecko?

Poniedziałek, Luty 12, 2020

​​

Frustracja, brak kontroli, wybuch, poczucie winy to jak mechanizm, który bezustannie się powtarza w wielu domach.

Dlaczego nie akceptujemy własnej
i innych złości?

Sobota, Marzec 21, 2020

Wychowanie wydaje się kluczowe​​ dla akceptacji własnej i innych złości

Aktualności​

Czwartek, Kwiecień 02, 2020

​​

Brak informacji

Psycholog dziecięcy pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z rodzicami i najbliższym otoczeniem dziecka. Podczas konsultacji zbiera wywiad funkcjonalny o dziecku i jego rodzinie. Analizuje wspólnie z rodzicami trudność dziecka co powala zrozumieć i pomóc rodzinie rozwiązać problem. Z jakimi problemami zgłaszają się rodzice? W związku z pojawieniem się trudnych zachowań, zachowań regresywnych, trudności z adaptacją do nowych sytuacji, z lękami, zaburzeniami w relacjach, z traumami, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi i innymi problemami, które w stopniu znacznym utrudniają dotychczasowe funkcjonowanie dziecka. Rodzice natomiast mogą liczyć na wsparcie, psychoedukację i pomoc w zakresie kompetencji rodzicielskich. Zadaniem psychologa nie jest ocenianie metod wychowawczych czy wartościowania kompetencji rodzicielskich. Jego zadanie to obiektywna analiza sytuacji, umiejętne posłużenie się wiedzą i doświadczeniem by znaleść mocne i słabe strony w relacjach, które pomogą doprowadzić do rozwiązania trudności.

Psycholog dziecięcy

Terapia logopedyczna ma na celu usuniecie wszelkich zakłóceń w porozumiewaniu się. Po wstępnej konsultacji w gabinecie logopedycznym specjalista dostosowuje program terapii do indywidualnych potrzeb klienta. Podczas terapii logopedycznej wykorzystywane są  pomoce w formie gier, obrazków, programów multimedialnych tak aby spotkania były formą terapii poprzez zabawę. 

Terapia Logopedyczna
Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia trudności natury psychicznej, ale rownież metodą ulepszania stanu psychicznego u klienta. ​Jej zadaniem jest przygotowanie klienta do zmiany postaw względem problemu. Psychoterapia prowadzi do rozwoju osobowości. Jest pracą wglądową w siebie opartą na relacji terapeutycznej. Do psychoterapeuty zgłaszają się osoby, które nie potrafią rozwiązać swojego problemu bo dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły. Psychoterapia jest procesem, dlatego może być krotko i długoterminowa. Bardzo duże znaczenie w procesie zmiany ma motywacja klienta. Od niej zależy powodzenie terapii.

Godziny otwarcia:

Gabinet psychologiczny:  9-20 pn-pt

Gabinet logopedyczny: 9-20 pn-pt, sob: 9-14

Kontakt:

533420527

Reformacka 25, Wieliczka